Profil

Zakladatelem kanceláře kbd&p architects je Ing.arch.Karel Bařinka (1964), autorizovaný architekt (autorizace pro pozemní stavby, územní plánování, interiérovou tvorbu, scénické stavby, zahradní a krajinářskou tvorbu).

Kancelář sdružuje architekty, stavební inženýry, specialisty všech profesí a ekonomy. Předmětem činnosti je kompletní servis zahrnující vše od formulace stavebního programu, vyhledávací studie, studie využitelnosti, studie proveditelnosti (feasibility study), projektovou dokumentaci ve všech stupních (studie, dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební řízení, prováděcí dokumentace, dokumentace skutečného provedení stavby) a autorské dozory,včetně možnosti zajištění staveb na klíč. Zabýváme se přípravou a realizací staveb pro bydlení, rekreaci, veřejnou správu, sport a tělovýchovu, kulturu a lehkou výrobu včetně obnovy veřejných ploch.

Naše kancelář je speciálně zaměřena na řešení problematických projektů, revitalizaci tzv.brownfields a obtížně zastavitelných pozemků. V projektech preferujeme komplexní přístup a řešení v souladu s udržitelným rozvojem. Našim cílem je realizace všech objektů minimálně ve standardu pasivního domu za rozumnou cenu.

Pro města a obce zpracováváme územně plánovací dokumentaci, s praktickou aplikací výsledků mezinárodních projektů zaměřených na udržitelný rozvoj (např. www.susreg.eu).

Úzce spolupracujeme s Institutem pro udržitelný rozvoj sídel, o.s. (IURS), přední neziskovou organizací v oblasti podpory udržitelného rozvoje sídel (www.urbaninfo.cz).