Modřice

Skladový a prodejní areál firmy Translignum, Modřice / studie, DUR, DSP, 2005-2007